Utopia

Klaus Soppe,

Utopia,

Acrylfarben auf Leinwand,

120 x 90 cm,

2017

03-2017 Malereien Staffelei_0320

Utopia, Detail

03-2017 Malereien Staffelei_0322

Utopia, Detail

03-2017 Malereien Staffelei_0323

Utopia, Detail

03-2017 Malereien Staffelei_0324

Utopia, Detail

03-2017 Malereien Staffelei_0327

Utopia, Detail

03-2017 Malereien Staffelei_0336

Utopia, Detail

03-2017 Malereien Staffelei_0326

Utopia, Detail